Article

Projektowanie

Firma Elsan oferuje swoim klientom fachową pomoc przy wyborze odpowiedniego asortymentu. Projekt nawierzchni pomaga uzyskać harmonijny wygląd całej posesji oraz podkreślić jej indywidualny charakter.
Przy zakupie materiałów w naszej firmie proponujemy Państwu skorzystanie z bezpłatnej usługi projektowej*. Nasi architekci krajobrazu przygotują niepowtarzalny projekt nawierzchni uwzględniający Państwa potrzeby i gusta, dopasowany do kolorystyki i charakteru domu. Po dokonaniu pomiaru na posesji opracowywany jest koncepcyjny projekt nawierzchni w skali 1:100 (rzut z góry przedstawiający schematyczny układ kostek, uwzględniający kolorystykę, zwymiarowany) z pełną specyfikacją materiałową, co ułatwi Państwu zamówienie odpowiedniej ilości materiałów.

INFORMACJE DLA KLIENTA

1. Klient jest zobowiązany do wniesienia opłaty 1000zł Projektantowi w dniu pomiarów lub w terminie wcześniejszym w siedzibie firmy Elsan. Kwota 800zł podlega korekcie przy ostatniej fakturze zakupowej materiału zgodnie ze specyfikacją projektową

(przy zakupie minimum 150 m2 kostki z grupy Decco).

Kwota 200zł naliczana jest na poczet wizyty Projektanta na terenie inwestycji.

* Usługa może być wykonana bez obecności Projektanta na posesji. W tym przypadku należy dostarczyć Projektantowi materiały potrzebne do wykonania koncepcji (rzuty parteru budynku, mapa do celów projektowych z naniesionym budynkiem, zdjęcia posesji w kilku ujęciach). Wówczas korekcie podlega kwota 1000zł przy ostatniej fakturze zakupowej materiału zgodnie ze specyfikacją projektową (przy zakupie minimum 150 m2 kostki z grupy Decco).

* W przypadku mniejszej ilości materiału lub wyboru produktów spoza grupy Decco, kwota 400zł naliczana jest na poczet wykonania projektu.

2. Klient jest zobowiązany przekazać Projektantowi rzuty parteru budynku oraz mapę do celów projektowych z naniesionym budynkiem.

Klient akceptuje, iż projektant jest uprawniony do żądania od niego informacji niezbędnych w procesie projektowania. Klient zobowiązuje się ich udzielić. Projektant może nie uwzględnić zmiany wcześniej ustalonych założeń, jeżeli wykorzystał on je w procesie projektowania.

3. Projektant przygotowuje jedną koncepcję nawierzchni. Klient ma prawo do dwóch korekt projektu, nie zmieniającej diametralnie wcześniej ustalonych założeń (np. zmiana modelu kostki). Chęć wprowadzenia korekty należy zgłosić Projektantowi w terminie do 30 dni od otrzymania pierwszej wersji projektu lub w innym terminie ustalonym z projektantem. Po tym terminie projekt uznany jest za zaakceptowany. Po wydaniu wydruku projektu, zmiany nie są uwzględniane.

4. Projekt zostanie przekazany Klientowi w siedzibie firmy Elsan.

5.Prawa autorskie przysługują jedynie firmie Elsan.

6. Klient nie jest uprawniony do zwielokrotnienia Projektu, udostępniania Projektu osobom trzecim na jakiejkolwiek podstawie prawnej, bądź do wykorzystania Projektu co do realizacji w innym miejscu niż określono w projekcie.

7. Klient akceptuje, iż firma Elsan nie jest zobowiązana do nadzoru przy realizacji inwestycji przeprowadzanej na podstawie przedstawionego Projektu

8. Klient akceptuje, iż firma Elsan jest uprawniona do nieodpłatnego wykonania zdjęć przeprowadzonej realizacji i nieodpłatnego umieszczania ich w swoich materiałach reklamowych lub informacyjnych.

 

Kontakt z projektantem (na terenie województwa lubelskiego):

Katarzyna Ostęp
tel.: 509 364 624
email: k.ostep@elsan.pl

Magdalena Grzywnowicz
tel.: 508 064 046
email: m.grzywnowicz@elsan.pl

 

 

W sprawie projektów na terenie woj. mazowieckiego prosimy o kontakt z naszymi punktami sprzedaży w Piasecznie i Zakręcie.
 

existe viagra generico ahora http://www.laviagraes.com/